Invitation to the Training Course

We are pleased to invite you to a training event in Kaunas, Lithuania, which will focus on refugee integration through youth work. It is a part of a strategic Partnership, dubbed “Together: Refugees & Youth” (TRY). The project is funded by Erasmus+. 

We are pleased to invite you to a training event in Kaunas, Lithuania, which will focus on refugee integration through youth work. It is a part of a strategic Partnership, dubbed “Together: Refugees & Youth” (TRY). The project is funded by Erasmus+. 

Training is going to take place 14th – 18th December. There will be 10 participants from Latvia and Lithuania (5 each). The following will take part: youth workers (4 per country) and refugees’ representatives (1 per country). Register: https://goo.gl/Is60Mj (deadline: 10th December, 2016)

Working language is going to be English. All accommodation, transport (from/to Latvia) and living costs will be covered by the organisers. At the end of the training event, the participants will be invited to take part in the other activities of the project.

The aim of the training is:

 • analyse the findings of the research carried out in the Baltics on the feasibility of refugee integration through youth work;
 • give necessary skills, competences and insights required for working in a multicultural environment;
 • likewise, give necessary skills required for working with and along refugees (for refugee representatives this would go the other way around);
 • create clear guidelines for refugee integration through youth work (based on real situation in the Baltics);
 • give the participants tools to involve the local youth in the refugee integration process;
 • share the good practices of multicultural youth work & refugee integration.
 • supažindinti su Lietuvoje ir Latvijoje vykdyto tyrimo dėl pabėgėlių integracijos per darbą su jaunimu rezultatais;
 • suteikti jaunimo darbuotojams įgūdžių, reikalingų dirbant su jaunais žmonėmis tarpkultūrinėje aplinkoje (anglų k.);
 • suteikti įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant su atvykėliais iš Artimųjų Rytų, analizuoti jų poreikius, kartu kurti pasiūlymus įvairioms integracinėms veikloms;
 • kurti aiškias pabėgėlių integracijos per darbą su jaunimu gaires, kurios būtų pagrįstos realia situacija Baltijos šalyse;
 • suteikti dalyviams konkrečius įrankius, kuriais galima įtraukti jaunus žmones į atvykėlių (pabėgėlių) integracijos procesą;
 • pasidalinti geraisiais darbo su jaunimu tarpkultūrinėje aplinkoje pavyzdžiais.

Project is organised / training is given by experts from: Institute of political research and analysis (Lithuania), Youth organizations “Aktyvus jaunimas” (Lithuania) and Baltic Youth Way (Latvia) as well as organizations and individuals, working directly with refugees (e.g. Caritas Lithuania and Rukla refugee reception centre).

The participants will improve the following competences: · will learn about the culture, religion and work ethics in the Middle East (for refugees: culture, language and ethics of the Baltics) · will get to know the basics of Arabic language · will be able to avoid possible cultural clashes and misunderstanding · will identify challenges and opportunities of a dialogue between youth and refugees · will learn how to create interactive activities for multicultural (youth) groups.

More info here: https://goo.gl/Is60Mj or info@activeyouth.lt 

At the same time we share: (1) Research results on refugee integration through youth work; (2) research summary; (3) presentation about the research;(4) key research take aways for youth organisations; (5)  research infograms.

--- Lithuanian ---

Kviečiame į Kaune vyksiančius mokymus, kurie yra strateginės partnerystės “Together: Refugees & Youth” (TRY) dalis. Projektą finansuoja programa Erasmus+. #refugeesEU

Mokymai vyks 2016 m. gruodžio 14-18 dienomis, juose dalyvaus 10 dalyvių, po 5 iš Latvijos ir Lietuvos (jaunimo darbuotojai ir pabėgėlių atstovai). 

Šiais mokymais siekiame:

 • supažindinti su Lietuvoje ir Latvijoje vykdyto tyrimo dėl pabėgėlių integracijos per darbą su jaunimu rezultatais;
 • suteikti jaunimo darbuotojams įgūdžių, reikalingų dirbant su jaunais žmonėmis tarpkultūrinėje aplinkoje (anglų k.);
 • suteikti įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant su atvykėliais iš Artimųjų Rytų, analizuoti jų poreikius, kartu kurti pasiūlymus įvairioms integracinėms veikloms;
 • kurti aiškias pabėgėlių integracijos per darbą su jaunimu gaires, kurios būtų pagrįstos realia situacija Baltijos šalyse;
 • suteikti dalyviams konkrečius įrankius, kuriais galima įtraukti jaunus žmones į atvykėlių (pabėgėlių) integracijos procesą;
 • pasidalinti geraisiais darbo su jaunimu tarpkultūrinėje aplinkoje pavyzdžiais.

Dalyviai tobulins šiaskompetencijas: · susipažins su Artimųjų Rytų kultūra, religija, darbo etika bei arabų kalba; · išmoks išvengti galimų tarpkultūrinių konfliktų bei nesusipratimų; · identifikuos iššūkius ir galimybes, kuriant dialogą tarp jaunų žmonių ir atvykėlių; · išmoks kurti veiklas, skirtas daugiakultūrėm ir daugiakalbėm jaunimo grupėm.

Norėdami dalyvauti, pildykite dalyvio anketą čia (iki 2016 lapkričio 20 dienos): https://goo.gl/Is60Mj.

Mokymai vyks anglų kalba, organizatoriai dalyviams suteikia nakvynę ir maitinimą. Dalyvio mokesčio nėra. Dalyviams bus išduoti YouthPass pažymėjimai. Mokymų pabaigoje dalyviai taip pat gaus kvietimus vėliau dalyvauti pilotinėje TRY projekto programoje.

Projektą įgyvendina ir mokymus ves ekspertai iš “Politikos tyrimų ir analizės instituto” (Lietuva), Jaunimo NVO „Aktyvus jaunimas” (Lietuva), „Baltic YouthWay (Latvija)”, bei kitų organizacijų, dirbančių šioje srityje (tikslus sąrašas - lapkričio gale).

Daugiau informacijos: https://goo.gl/Is60Mj arba info@activeyouth.lt

Tuo pačiu dalinamės: (1) Vykdytu tyrimu apie pabėgėlių integracija per darbą su jaunimu; (2) tyrimo santrauka; (3) prezentacija apie tyrimą; (4) svarbiausiais tyrimo pastebėjimais jaunimo organizacijoms ir darbuotojams; (5) tyrimo infogramomis.

1/11/2016